?

Log in

No account? Create an account
Ivars Gravlejs

February 6th, 2008

February 6th, 2008
03:01 am

[Link]

FOTKY KATORYH NEPOMNJU - DO NOT REMEMBER TAKING - 1
Photobucket

(Leave a comment)

TimeEvent
03:40 am

[Link]

Vystavka Kolbasy u Kolbasy v Berline 25.01.2008
Photobucket kolbosaCollapse )

(1 comment | Leave a comment)

TimeEvent
04:15 am

[Link]

Golova Lotysha ostalasj v Prage
Photobucket

4 goda tomu nazat, kokoj to pacan iz Latvije utanul v Chehije. Chuvaky kotorije djelali ekspertiz i dolzhni byli poslat eto delo v Latviju, nabuhalis i polsali tolko telo a golova ostalas v chehije. Shas cherip ljezhit u mojih znakomih v Prage.

(Leave a comment)

TimeEvent
03:26 pm

[Link]

FOTKY KATORYH NEPOMNJU - DO NOT REMEMBER TAKING - 2
Photobucket

(1 comment | Leave a comment)

Previous Day 2008/02/06
[Archive]
Next Day
My Website Powered by LiveJournal.com